Allgemeng Informatiounen

Mir bestinn aus 


ZIELER vUN dER LGS:

 • d´Léieren duerch Selwermaachen (learning by doing)
 • d´Spill an Aarbecht a klengen Equipen
 • d´Liewen an der Natur
 • den Asaz fir anerer
 • d´Engagement, d´Matbestëmmung an d´MatverantwortungWaat erliew Mir zesummen

 • mat Frënn zesummen eng starten
 • mat entscheden
 • ausgefalen Iddië réaliséieren
 • sech do asetze wou et derwäert ass
 • villsäiteg Erfarunge maachen
 • international Frëndschaften
  • Aktivitéiten
  • Versammlungen an Sortien
  • Weekender an Campénger
  • Theater spillen
  • Duerffest, Krëschtmaart

Wichteg dobai ass

 • jidfer Eenzelnen eng Chance ze gin
 • all Beräicher vum Mënsch ze entwéckelen
  • Kierper, Geescht a Charakter
 • d´Ëmwelt ze respektéieren
 • sech fir Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen

Kontakt

 • Gruppechef: BECHET Charel
 • Biber a Wëllef: 
  Versammlung Samsdes 10.00 bis 12.00 Auer am Scoutshome
 • AvEx: 
  Versammlung:  Samsdes 14.00 bis 16.00 Auer am Scoutshome 
 • CaraPio: 
  Versammlung: Donneschdes 19.00 bis 21.00 Auer am Scoutshome
 • RaRo: 
  Versammlung: // Auer am Scoutshome